Spolservice. Stopp i avlopp. 24 Center. Jour

Våra tjänster


Underhållspolning avlopp 

Akuta stopp avlopp 

Spolning med hetvatten

Kamera inspektion avlopp  

Relining 

 

 

 


spolbilhalland, slamsugningstjänst,24 center, spolarna, spolservice,


Underhållsspolning 


Se till att förebygga och boka in regelbunden underhållsspolning, helt klart en billig försäkring sett till de kostsamma konsekvenser som kan alstras.


Med planerade underhållsspolningar via oss på MCB Spolservice kan vi se till att hålla dina rör rena, fria från rost, fetter, slam och andra avlagringar.


Att hålla rören i trim förebygger att rören går sönder, eller får akuta stopp och som kan ge ordentliga vattenskador.


Skulle det bli aktuellt med försäljning av din fastighet kan ett välunderhållet rörsystem absolut höja fastighetens värde. En återkommande fråga vid husvisningar är om stammarna är bytta. Att då kunna visa upp ett dokument där det utförts regelbunden underhållsspolning kommer garanterat kunna hjälpa dig mycket i försäljningsproces-sen.


Så här går det till


KÖKET: Avloppet under diskbänken spolas. Det underlättar om utrymmet är tomt när vi kommer
för att vi snabbt kan komma till och underhållsspola.


BADRUMMET: Golvbrunnen och vasken spolas. Kontroll och eventuellt byte av trasiga vattenlås.


TVÄTTSTUGAN: Golvbrunnen och vasken spolas. Kontroll och eventuellt byte av trasiga vattenlås.


GRENLEDNING: Underspolning av grenledningar ut till huvudledningen.
Genom en underhållsspolning återställer vår spoltekniker flödet i avloppssystemet. Metoden bygger
på rengöring/rensning med vatten under variabelt tryck, med speciella munstycken. 


Akuta stopp


Vi kör på akuta stopp i Hallands län med en radie på 65 km från Fegen så vi täcker en bit in i Jönköpings Län med.


Vi har JOUR 24/7 365 dagar om året, när olyckan är framme och man får stopp vill man oftast inte vänta tills dagen efter eller i värsta fall tills det är vanlig vardag.


I vårt kundregister har vi både privat personer och fastighetsägare men även några VVS företag som använder våra tjänster.

   0701 453 733