Spolservice. Stopp i avlopp. 24 Center. Jour

Relining Ett tryggt och bra val!


Relining är ett samlingsbegrepp för att förnya och renovera rörledningar från insidan. Relining är ett alternativ till stambyte som medför ett mindre ingrepp i fastigheten. Genom att installera nya rör inuti de gamla rören behöver man inte bryta upp tätskikt, golv eller väggar. Relining sker snabbt och är relativt störningsfritt, vilket innebär att de som bor i fastigheten kan bo kvar under hela renoveringstiden.


Även företag i fastigheten kan i lugn och ro bedriva sin verksamhet utan kostnadskrävande driftstörningar. Efter cirka 40-50 år är de gamla rören oftast utslitna och behöver bytas eller relinas. Görs inte detta är det bara en tidsfråga innan de börjar läcka och vattenskador är ett faktum. Tekniken är en trygg och enkel renoveringsmetod, där vi skapar nya hållfasta rör i det befintliga systemet.


Kontakta oss och vi berättar mer om totalrenovering av hela avloppssystem, lagning av akuta skador eller relining i kombination med byte av avloppsrör. 0701 453 733